keyboard_arrow_down d – Tarih Terimleri Sözlüğü

dayı

dayı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayı a. 1. Annenin erkek kardeşi. 2. sf. hlk. Cesur, yiğit. 3. ünl. hlk. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü: “O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa avukata ekmek mi kalırdı, dayı!” -S. F. Abasıyanık. 4. mec. Kayırıcı: “Bunların çok bariz olan bir tarafı da siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir.” -P. Safa. 5. argo Kabadayı. 6. tar. Osmanlı Devleti'nde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici.Türki
dane

dane

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dane a. (da:ne) Kuş yemi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dane Başörtüsü, yemeni, yazma.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dane Kirişlerin üzerine konulan ufak direk.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dane Den, dane. bk. taneTarih Terimleri Sözlüğü dane Savaşta hedefleri dövmek için kullanılan gülle, mermi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dane Tane
dalkılıç

dalkılıç

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dalkılıç zf. (da'lkılıç) Kılıcını çekmiş olarak, yalın kılıç: Süvariler dalkılıç hücuma geçtiler.Tarih Terimleri Sözlüğü dalkılıç Savaşta düşman arasına dalmak için gönüllü yazılan asker.Kişi Adları Sözlüğü dalkılıç Cinsiyet: Erkek1. Kılıcını çekmiş olan. 2. Gönüllü, fedai. dalkılıç Ağrı ili, Eleşkirt ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
dahil, -hli

dahil, -hli

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dahil, -hli a. esk. Bir işe karışmış olma, karışma.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dahil, -hli Vezne.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dahil, -hli DâhilTarih Terimleri Sözlüğü dahil, -hli Osmanlılarda bilginler sınıfına (ilmiyeye) özgü bir aşama.Güncel Türkçe Sözlük dahil, -hli a. (da:hil) 1. İç, içeri: “Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve