keyboard_arrow_down D – Teknik Terimler – Temel Tekniği

dayak, -ğı

dayak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dayak, -ğı (I) a. Bir insanı veya bir hayvanı dövme işi, sopa, patak, kötek.Güncel Türkçe Sözlük dayak, -ğı (II) a. 1. Bir şeyin yıkılmaması için dayanan ağaç, destek, payanda. 2. Evlerin kapısının açılmaması için kapının arkasına konulan kol, destek, sürgü: “Evimin dayağı, direğisin kara oğlum.” -E. Işınsu.Tıp Terimleri Kılavuzu dayak, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dayak, -ğı 1. Destek. 2. Kağnı ve