keyboard_arrow_down D – Teknik Terimler – Yapı Makinaları

davul

davul

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davul a. müz. 1. Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı: “Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum.” -F. R. Atay. 2. Bateri.Tıp Terimleri Kılavuzu davul Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü davul (< Ar. tabl) davul[box type="alert-danger"]Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü davul Davul // davul zurna: davul ve zurnadan oluşan ç