keyboard_arrow_down D – Teknik Terimler – Yapı Makinaları

delgi

delgi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük delgi a. tek. Matkap.Tıp Terimleri Kılavuzu delgi Tıp Terimleri Kılavuzu delgi Tıp Terimleri Kılavuzu delgi Tıp Terimleri Kılavuzu delgi Tıp Terimleri Kılavuzu delgi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü delgi Ayakkabıcıların deriyi delmek için kullandıkları bir araç, zımbaAğaçişleri Terimleri Sözlüğü delgi Delik delmek için elle ya da makine yardımı ile kullanılan aygıt.Uygulayım Terimleri Sözlüğü delgi (I) 1. yerbilim, işleyi
davul

davul

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davul a. müz. 1. Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı: “Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum.” -F. R. Atay. 2. Bateri.Tıp Terimleri Kılavuzu davul Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü davul (< Ar. tabl) davul[box type="alert-danger"]Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü davul Davul // davul zurna: davul ve zurnadan oluşan ç