keyboard_arrow_down d – Toplumbilim Terimleri

davranışçılık, -ğı

davranışçılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davranışçılık, -ğı a. ruh b. Psikolojinin inceleme konusunun davranış olduğuna inanan, bilincin psikolojinin araştırma alanına girdiğini inkâr eden görüş.İktisat Terimleri Sözlüğü davranışçılık, -ğı İnsan davranışlarını dışsal uyarılar çerçevesinde inceleyen ve sistematik olarak ilk kez 1913 yılında Watson tarafından ortaya atılan psikoloji yaklaşımı.Ruhbilim Terimleri Sözlüğü davranışçılık, -ğı Ruhbilimin incel
davranış

davranış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davranış a. 1. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: “Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!” -N. Cumalı. 2. fel. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. 3. ruh b. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.Eğitim Terimleri Sözlüğü davranış 1. Kişinin özellikle ahlak bakımından gösterdiği davranım. 2. Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel
davranım

davranım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davranım a. Davranış.Eğitim Terimleri Sözlüğü davranım 1. Genel anlamda bir organizmanın görülen ve görülmeyen her türlü bedensel, ruhsal ve zihinsel etkinliğine verilen ad. 2. Bir organizmanın belli bir gereksemeyi karşılamak için çaba harcayarak gösterdiği etkinlik.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü davranım Metallerin deney, işlem, süreç vb. sırasında, dış etkilere karşı aldıkları durum.Toplumbilim Terimleri davranım 1. Gel