keyboard_arrow_down d – Türe Terimleri

davalı

davalı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davalı sf. huk. 1. Dava edilen (kimse), müddeialeyh. 2. Davası olan (kimse): “Mübaşir ilk duruşmanın davacı ve davalısını çağırıyordu.” -A. Kulin. 3. Dava konusu olan: Bu ev davalıdır.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri davalı Bir yargılıkta, bir hakkın korunması, elde edilmesi, saptanması için kedine karşı dava açılan yana verilen ad.Türe Terimleri davalı
davacı

davacı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük davacı a. huk. Dava eden kimse, savlayıcı, müddei: “Davacının iddialarında hiçbir delil yoktu.” -N. F. Kısakürek.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri davacı Bir yargılıkta dava açan kişi ya da tüzel kişi.Türe Terimleri davacı
dava

dava

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dava a. (da:va:) huk. 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. 2. Sav: “Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir.” -H. C. Yalçın. 3. mec. Sorun: “O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz.” -Y. K. Beyatlı. 4. mec. Ülkü: “Ankara'nın bırakılışını Türkiye'nin ve davanın bırakılışı sayanlar vardı.” -T. Buğra. 5. argo Sevgili.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası
dağıtma

dağıtma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dağıtma a. Dağıtmak işi, tevzi: “Çok geceler gözlerimi ovalaya ovalaya uykumu dağıtmaya çalışır, kendimi güç tutarak verilen işleri yapmaya uğraşırdım.” -E. İ. Benice.Kentbilim Terimleri Sözlüğü dağıtma Nüfusun belli özeklerde aşırı ölçüde yığılmasından doğan sakıncaları gidermek amacıyla, kentbilim yöntemlerinden yararlanarak, bu özeklerde yaşayan ve çalışan insanlardan bir bölümünü yeni yerleşim yerlerine kaydı