keyboard_arrow_down d – Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

daralma

daralma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük daralma a. 1. Daralmak işi: “Yeni bir aşkın eşiğindeymiş gibi bir daralma vardı yüreğinde.” -N. Cumalı. 2. db. Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek > giymek, yene > yine gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü daralma (Derleme., darlaşma, kırılma) Geniş ünlülerin yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: Eğmek> (iymek) , (geymek) > giymek, (geymeyen) > (giymiyen) , (ye-ne) >
dar ünlü

dar ünlü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dar ünlü a. db. Alt çenenin az açılmasıyla oluşan ünlü: u, ü.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü dar ünlü (Derleme., kapalı ünlü, kapalı vokal, dar sesli, dar vokal, daralmış ünlü, yüksek vokal) Altçenenin az açılmasıyle meydana gelen ünlü: ı, i, u, ü vb.Gramer Terimleri Sözlüğü dar ünlü Alt çenenin az açılması ve ses yolunun daralması ile boğumlanan ı / i, u / ü ünlüleri: ılık, ilik, uzun, üzüm gibi. Karşıtı geniş ünl
damak ünsüzü

damak ünsüzü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damak ünsüzü a. db. Dil sırtı yardımı ile ön damakta veya art damakta oluşan ses: g, k, n.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü damak ünsüzü (Derleme., boğazlı, damak sessizi, damak fonemi, damaksı, damaksıl) Dil sırtı yardımı ile öndamakta veya artdamakta meydana gelen ses: g (g ), k (k), ğ (ğ), h (h), n (n), y ünsüzleri gibi.Gramer Terimleri Sözlüğü damak ünsüzü Dil sırtının tümseklenip ön veya art damağa yaklaşması veya dokunması
damak, -ğı

damak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük damak, -ğı a. anat. Ağız boşluğunun tavanı: “Şimdi yavaş yavaş kendimize geliyoruz ama bir damak kaldırma ameliyesine muhtacız hâlâ.” -N. F. Kısakürek.Tıp Terimleri Kılavuzu damak, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü damak, -ğı 1. Kapı rezesi, zemberek, kapıdaki sürgü. 2. Dolap kapağını pervaza bağlayan mandal. 3. Kilit içindeki ince demir, dil. 4. Çelik çomak oyununda kullanılan çeliğin sivri uçları. 5. Ahşap binala