keyboard_arrow_down d – Uygulayım Terimleri Sözlüğü

dengelilik, -ği

dengelilik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dengelilik, -ği a. Dengeli olma durumu.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü dengelilik, -ği Dengeli olma özelliği.Ruhbilim Terimleri Sözlüğü dengelilik, -ği Kişinin duygusal durum ve tutumunda, birdenbire değişmeler göstermeme özelliği.Uygulayım Terimleri Sözlüğü dengelilik, -ği 1. fizik: Bir cismin denge ya da devinim durumunu değiştirmemesi. 2. kimya: Özdeğin ayrışma, kimyasal değişme eğiliminde olmayışı. 3. metalbilim: Karşılı
dengeleyici

dengeleyici

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dengeleyici a. 1. Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan kimse veya şey. 2. Otomobillerde eğikliği veya yaylanma genliğini azaltmak için şasi ve tekerleklere yerleştirilen düzen, stabilizatör. 3. kim. Bir evredeki işlemin daha dengeli bir duruma gelmesini sağlayan alet.Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü dengeleyici Bir X ışını tüpünün akımını ya da gerilimini sabit tutan düzenek.Uygulayım Terimleri Sözlüğü dengeleyici 1. otomobil: Eği
dengeleştirme

dengeleştirme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü dengeleştirme Dönüşüm sıcaklığı altındaki sıcaklıklarda, ısıtarak ve yavaş soğutarak uygulanan gerilim giderme.Uygulayım Terimleri Sözlüğü dengeleştirme metalbilim: Dönüşüm sıcaklığı altındaki sıcaklıklarda, ısıtarak ya da yavaşça soğutarak uygulanan gerilim giderme işlemi. 2. elektrik: Yeni bir yük ya da gerilime karşı, bir çevrimin belirli noktasındaki gerilimi koruma, dengede bulundurma.
dengeleme

dengeleme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dengeleme a. Dengelemek işi.Tıp Terimleri Kılavuzu dengeleme Güreş Terimleri Sözlüğü dengeleme Kündeyi doldurduktan ve ayaklarını yerden kestikten sonra karşı güreşçiyi tam aşırılacak duruma getirme.Uygulayım Terimleri Sözlüğü dengeleme bk. dengeleştirme.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü dengeleme Spermayı dondurma ve çözdürme sırasında spermatozoonları korumak için sulandırılmış spermaya gliserol eklendikten sonra belli b
denge

denge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denge a. 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. 2. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: Ruhsal denge. 3. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması: “Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” -A. Ümit. 4. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. 5. fiz. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözl
deneylik

deneylik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü deneylik Eğitim ve araştırma amacıyla, bilimsel çalışmalarla denemelerin yürütüldüğü, yapımı donatımı uygulanan çalışma türüne göre düzenlenmiş yer.Uygulayım Terimleri Sözlüğü deneylik genel uygulayım: Bilimsel araştırmaların ve deneylerin yapıldığı, içinde gerekli araç, gereç ve aygıtların bulunduğu yer.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü deneylik İncelenen değişkenleri denetim altında tutabilmek, duruma en uygun gözlem
deney

deney

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük deney a. 1. Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe: “Senelerdir gece gündüz elektrik yüklü deneyler yapa yapa sinir küpüne döndüğüne inanırdı içten içe.” -E. Şafak. 2. Deneyim, tecrübe: “Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır.” -H. Taner.Eğitim Terimleri Sözlüğü deney 1. Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağ
denetlik

denetlik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü denetlik Sinema Bir televizyon yayınında görüntü ile sesin niteliğini izlemek, görüntü seçimini gerçekleştirmek, görüntüyü yayına vermek gibi işlerde kullanılan yüksek nitelikli almaç. (Denetliğin yapısı ile görevi, almacın aynıdır. İkisi de televizyon imlerini resme çevirir. Ancak alıcı ile almaç arasındaki bağlantı, vericiyle sağlandığı halde, denetlik bu imleri doğrudan doğruya alıcıdan bir kablo yardımıy
denetim

denetim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük denetim a. Denetleme: “Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” -Anayasa.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu denetim Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu denetim Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu denetim bk. sağlamaEğitim Terimleri Sözlüğü denetim Eğitim ve öğretim çalışmalarının yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incele