keyboard_arrow_down D – Yazın Terimleri Sözlüğü

dekadan

dekadan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dekadan a. XIX. yüzyıl sonlarında Fransa'da natüralistlere karşı çıkan sembolizm akımına öncülük etmiş olan sanatçı: “Fakat son zamanlarda zuhur eden sembolist yahut dekadan edebiyatlar terbiye noktainazarından muzır amillerdendir.” -Z. Gökalp.Yazın Terimleri Sözlüğü dekadan XIX yüzyıl sonlarında Fransa'da doğalcılığa karşı çıkan ve simgecilik akımına öncülük etmiş olan sanatçılara verilen ad.
değişmece

değişmece

Bu yazı sabitlenmiştir.
Yazın Terimleri Sözlüğü değişmece Bir anlam inceliği elde etmek için, sözcüğün gerçek anlamından sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerinde kullanılması. Değişmeceler iki türlüdür:. 1. eğretileme bk. eğretileme. 2.. düzdeğişmece bk. düzdeğişmece.
değişke

değişke

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değişke a. 1. Varyant. 2. biy. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.Gitar Terimleri Sözlüğü değişke Çalgıların genel görünümlerinin veya bazı parçalarının kişiye özel olarak değiştirilmesi.İstatistik Terimleri Sözlüğü değişke Bir sıklık dağılımının ortalama çevresindeki ikinci beklemi olan bir yayılma ölçüsü: (…)Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu değişke (zool
değinmece

değinmece

Bu yazı sabitlenmiştir.
Yazın Terimleri Sözlüğü değinmece Sözün gelişiyle, gerçek anlamların dışında bir kavrama değinme sanatı. Değinmece öğeleri: a- değinen. [es. t. mekniyyün bih]: Değinmecede, gerçek anlamıyla kullanılan söz. b- değinilen. [es. t. mekniyyün anh]: Değinmecede kullanılan sözün mecaz anlamı. Değinmece türleri: 1. yakın değinmece. [es. t. kinaye-i karibe]: Başka bir anlama gelmesi olasılığı olmayan, apaçık değinmece. 2. uzak değinmece: [es. t. kinaye-i baid
değer

değer

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük değer a. 1. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet: “İnsan bir şeyin değerini ondan yoksun kalınca anlıyor.” -Halikarnas Balıkçısı. 2. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, kıymet, paha, valör: “Bildiği bütün Fransızcayı toparlayarak vitrindeki kravatın değerini sordu.” -N. Hikmet. 3. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. 4. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse: “Bence ziyan