keyboard_arrow_down Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

geniz ünsüzü

geniz ünsüzü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geniz ünsüzü a. db. Genizde oluşan n ünsüzü.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü geniz ünsüzü (Derleme.. genizsi konson, geniz sesi, burun sesi, damak-burun konsonu, genzel) Geniz yoluyla çıkan ünsüz: Türkçede bölge ağızlarında rastlanan n, n ünsüzü gibi.Gramer Terimleri Sözlüğü geniz ünsüzü Art damağın alçalması, ses yolundan gelen havanın hem ağızdan hem de burundan geçirilmesi yoluyla oluşan ünsüz türü. Boğumlanma noktaları a
geniz ünlüsü

geniz ünlüsü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geniz ünlüsü a. db. Genizde oluşan ve n sesiyle birlikte kullanılan ünlü: Tanrı, sonra, deniz kelimelerindeki a, o, e ünlüleri gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü geniz ünlüsü (Derleme.. genizsi vokal, burun vokali, geniz vokali) Geniz yoluyla çıkan ünlü. Türkçede bu ünlü n sesiyle birlikte kullanılır: Tanrı, sonra, deniz sözcüklerindeki -a-, -o-, -e- ünlüleri gibi.Gramer Terimleri Sözlüğü geniz ünlüsü Geniz yolu açıkken boğumlan
cins

cins

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cins a. 1. Tür, çeşit: “Lalelerin cinsleri günden güne çoğalıyor, soğanları akıl almayacak fiyatlarla satılıyordu.” -A. H. Çelebi. 2. Soy, kök, asıl: “Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur.” -M. E. Yurdakul. 3. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. 4. sf. argo Garip, tuhaf. 5. sf. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan: “Derler ki cins kediler bu çirkinliği gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş.” -P. Safa.Biy
hece yutumu

hece yutumu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hece yutumu a. db. Kelime içinde benzer hecelerden birinin düşmesi: -turur > -tur, -dur.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü hece yutumu (Derleme.. hece düşmesi, hece gizlenimi, büzülme, aşınma) Ünlüyle biten bir kök veya gövdeden sonra ünlü ile başlayan bir kök veya ek getirilince ünlülerin çatışıp kaynaşmasından doğan hece kaybı: (cuma+ertesi) > cumartesi, (ne+asıl) > nasıl, gideyim> (gidem) , gideceğim> (gidecem) vb. (bk. ort
hece sınırı

hece sınırı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilim Terimleri Sözlüğü hece sınırı Bir hecenin bitip ötekinin başladığını gösteren ses aralığı.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü hece sınırı Bir hecenin bitip ötekinin başladığını gösteren ses aralığı: Araba (a-ra-ba) , evlerden (ev-ler-den) , ağaçların (a-ğaç-la-rın) örneklerinde olduğu gibi.Gramer Terimleri Sözlüğü hece sınırı Birden fazla heceden oluşan bir kelimenin telâffuzunda, ciğerlerden gelen hava akımının başlangıç noktası ile b
hece doruğu

hece doruğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilim Terimleri Sözlüğü hece doruğu bk. Doruk ve Hece.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü hece doruğu (Derleme., yükseklik doruğu) Hece içinde en yüksek olan ses: Bal, alt, üst, Türk sözcüklerindeki ünlüler gibi.hece kapanması(Derleme.. hece değişmesi, hece niteliği değişirimi) Çok heceli bazı sözcüklerde açık olan birinci hecenin kapanması ve kapalı olan ikinci hecenin açılması Komisyon< (komsiyon) , sarmısak< (sarımsak) , tomurcuk< (tomrucuk) , yumur