keyboard_arrow_down Dirilbilim Terimleri

çeşit, -di

çeşit, -di

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeşit, -di a. 1. Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: “Güçlüğün hiçbir çeşidinden yılmamak, dil arıtıcısı olmanın vazgeçilmez bir koşuludur.” -N. Uygur. 2. Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik. 3. sf. Türlü: “Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir.” -Y. K. Beyatlı.Tıp Terimleri Kılavuzu çeşit, -di Türkiye Türkçesi Ağızlar
baskınlık, -ğı

baskınlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük baskınlık, -ğı a. Baskın olma durumu.Biyoloji Terimleri Sözlüğü baskınlık, -ğı Alel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam (tam dominans) veya kısmen (eksik dominans) göstermesi. Dominans.Dirilbilim Terimleri baskınlık, -ğı Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü baskınlık, -ğı Allel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam veya kısmen göstermesi.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü baskınlık, -ğı Tutumlar basamağ
akromatin

akromatin

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük akromatin a. biy. Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış, kromatin ile boyanmamış kromozomları oluşturan bölüm.Dirilbilim Terimleri akromatin Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu akromatin bk. renksemez çekirdek özü.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü akromatin Boyalarla zayıf boyanan hücre çekirdeği.
melezleşme

melezleşme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük melezleşme a. Melezleşmek işi, hibritleşme.Dilbilim Terimleri Sözlüğü melezleşme İki veya ikiden artık dilin karışmasından yeni bir dil meydana çıkması.Dirilbilim Terimleri melezleşme Kimya Terimleri Sözlüğü (II) melezleşme 1.Melez üretme. 2.Atomik yörüngemsilerin kendi aralarında kaynaşarak toplam enerjisi daha düşük yeni kuramsal melez yörüngemsileri oluşturmaları. Hibritleşme.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu melezleşme (zooloji
melez

melez

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük melez sf. 1. biy. Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, hibrit, metis. 2. Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse): “Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş.” -M. Ş. Esendal. 3. mec. Katışık, karışık: Melez bir dil.Tıp Terimleri Kılavuzu melez Tıp Terimleri Kılavuzu melez Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü melez 1. Gömleklik ipekli bez. 2. İpek ve pamuk iplikle dokun
basırık

basırık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü basırık Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üzerine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan duvar, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen taş set, siper.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü basırık 1. Tahta veya demirden Yapılmış kapı sürgüsü. 2. Damın üzerine kapatmak için kullanılan düzgün ardıç. 3.bk. barı (I)-1.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü basırık 1. bk. baskın (V)-1. 2. Gizli, kapalı