keyboard_arrow_down E – Biyoloji Terimleri Sözlüğü

endotoksin

endotoksin

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü endotoksin (Yun. endon: içinde; toxikon: zehir) Otoliz ya da başka bir yolla hücrenin tahribi üzerine gram negatif bakterilerin hücre duvarından serbest bırakılan zehirli bir lipopolisakkarit.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü endotoksin Hücrenin içinde olup hücrelerin ölümünden sonra çıkan zehirli maddeler.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü endotoksin Gram-negatif bakterilerin hücre duvarında bulunan, patojeniteyle ilişkili ve bakteri p
endoterm

endoterm

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü endoterm (Yun. endon: içinde; therme: sıcaklık) Kendi vücut ısısını meydana getiren kuş ve memeliler gibi sıcakkanlı hayvanlar için eskiden kullanılan bir terim.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü endoterm Sıcakkanlı.
endotelyum

endotelyum

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü endotelyum bk. iç kaplar tabakaSu Ürünleri Terimleri Sözlüğü endotelyum Endotel.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü endotelyum anat. Endotel.Zooloji Terimleri Sözlüğü endotelyum bk. iç-kaplar kat
endotel

endotel

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü endotel bk. iç kaplar tabakaSu Ürünleri Terimleri Sözlüğü endotel Yürek, kan, lenf damarları ve vücuttaki diğer içi sıvı dolu boşlukları astarlayan, pinositozla taşıma yapan tek tabakalı yassı epitel, endotelyum.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü endotel anat. Kalp ve damarların iç yüzeyini çevreleyen tek katlı yassı epitel, endotelyum.
endostil

endostil

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü endostil (Yun. endon: içinde; stylos: direk) 1. Amfiyoksüslerin yutağının ventral duvarında bulunan ve kirpikli epitel ile astarlı uzun oluk. 2. Tunikatların yutağının ventralinde bulunan ve bir olukla ayrılmış iki uzun katlanma.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü endostil Tunikatların yutağının ventralinde bulunan ve bir olukla ayrılmış iki uzun katlanma.Zooloji Terimleri Sözlüğü endostil (Yun. endon = içerde, Yun.stylos = direk) 1. Amfiy
endosteum

endosteum

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü endosteum (Yun. endon: içinde; osteon: kemik) Kemik boşluklarını astarlayan, hücresel elemanlarca zengin, bağ dokusundan meydana gelmiş kılıf.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü endosteum Kemik boşluklarını astarlayan, hücresel elemanlarca zengin, bağ dokusundan meydana gelmiş kılıf.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü endosteum anat. Kompakt kemiklerin iç yüzleriyle süngerimsi kemiklerin trabeküllerinin yüzeyini örten zar.Zooloji Terim
endospor

endospor

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü endospor (Yun. endon: içinde; sporos:spor) Ana bitki üzerinde sporangiyum denilen spor keselerinin iç kısmında meydana gelen sporlar.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü endospor Ana bitki üzerinde sporangium adı verilen spor keselerinde oluşan spor.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü endospor Bakteri hücresi içinde yerleşmiş ısıya dirençli spor.
endosöl

endosöl

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü endosöl (Yun. endon: içinde; koilos: boşluk) 1. Sölom. 2. Bazı yarım kordalılarda hortum, yaka ve gövde içindeki boşluklar.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü endosöl 1. Sölom 2. Bazı yarım kordalılarda hortum, yaka ve gövde içindeki boşluk.
endositoz

endositoz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü endositoz (Yun. endon: içine; kytos: boşluk) Ökaryot hücrelerin plazma zarının içeri çökmesi ile bir kesecik içinde dışarıdan madde alınması. Pinositoz, fagositoz.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü endositoz Hücre zarının içeri çökerek kese oluşturması suretiyle büyük moleküllerin hücre içine alınması ve hücresel sindirimi.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü endositoz anat. Hücre zarının dış tarafında oluşan bir çukurl