keyboard_arrow_down F – Güncel Türkçe Sözlük

füzyon

füzyon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük füzyon a. fiz. Birleşme, kaynaşma.İktisat Terimleri Sözlüğü füzyon bk. birleşmeKimya Terimleri Sözlüğü (II) füzyon hafif çekirdeklerin (1H, 2D, 3He, vb.) çok yüksek basınçta ve yüksek sıcaklıklarda kaynaşıp daha ağır çekirdeklere dönüşürken dışarıya bol ısı yayması. Güneş enerjisi, bu türden çekirdek reaksiyonların ürünüdür.Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü füzyon bk. nükleer füzyonVeteriner Hekimliği Terimleri Sö
füze

füze

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük füze a. (fü'ze) Bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan itiş gücü ile hareket eden düzenek.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu füze (fizik) Zooloji Terimleri Sözlüğü füze bk. iğ
fütüvvet

fütüvvet

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük fütüvvet a. esk. Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı.İktisat Terimleri Sözlüğü fütüvvet Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı.Tarih Terimleri Sözlüğü fütüvvet Anadolu'da 13. yüzyıldan bu yana görülen örgütlenmiş zanaatçılar ve esnaf birlikleri.Kişi Adları Sözlüğü fütüvvet Cinsiyet: Erkek1. Mertlik, yiğitlik. 2. Soy temizliği. 3. Cömertlik.