keyboard_arrow_down F – Zooloji Terimleri Sözlüğü

fussa

fussa

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü fussa Etçiller (Carnivora) takımının, misk kedisigiller (Viverridae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, esmer kahverengi, Madagaskar'da yaşayan bir tür.Zooloji Terimleri Sözlüğü fussa (Cryptoprocta ferox) Etçiller (Carnivora) takımının misk-kedisigiller (Viverridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 80, kuyruğu 80 cm. Esmer kahverengidir. Yenir. Madagaskarda yaşar.
furka

furka

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü furka 1. Çatal biçiminde ikiye ayrılmış olan. 2. Bazı hayvanlarda karın bölütlerinin sonunda bulunan çatal biçiminde uzantılar.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu furka (zooloji) Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü furka 1. Çatal biçiminde ikiye ayrılmış olan yapı. 2. Bazı hayvanların karın bölütlerinin sonunda bulunan çatallı uzantı.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü furka anat. Çatal.Zooloji Terimleri Sözlüğü furka (Lat. furc
funda tavuğu

funda tavuğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük funda tavuğu a. hay. b. Avustralya'da yaşayan tavuksulardan bir kuş türü (Cathetfurus lathami).Biyoloji Terimleri Sözlüğü funda tavuğu Tavuksular (Galliformes) takımının, iri ayaklıgiller (Megapodiidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, Avustralya'da yaşayan bir tür.Zooloji Terimleri Sözlüğü funda tavuğu (Catheturus lathami): Tavuksular (Galliformes) takımının iri-ayaklıgiller (Megapodiidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 80 cm.
funda sıçanı

funda sıçanı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük funda sıçanı a. hay. b. Şili ve Peru'da yaşayan, kemiriciler takımından bir memeli türü (Ectadon degus).Biyoloji Terimleri Sözlüğü funda sıçanı Kemiriciler (Rodentia) takımının, sekiz dişligiller (Octodontidae) familyasından, 16.5 cm kadar uzunlukta, 10 cm kadar kuyruğu olan, Şili ve Peru'da yaşayan bir tür. Degu.Zooloji Terimleri Sözlüğü funda sıçanı (karşılık: degu, Ectodon degus) Kemiriciler (Rodentia) takımının sekizdişligille
fulyabalığigiller

fulyabalığigiller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Zooloji Terimleri Sözlüğü fulyabalığigiller (Myliobatidae), (Lat. myliobatis = bir tip balık) Omurgalı hayvanlardan balıkiar (Pisces) sınıfının köpek-balıkları (Selachii) takımının örtülü-omurlular (Tectospondyli) alt. takımına giren bir familyası. Göğüs yüzgeçleri büyüktür. Enleri boylarından geniştir. Kuyrukları kamçı biçimindedir. Sırt yüzgeci bir tane olup dikenlidir. Fulya balığı (Myliobatis aquila) iyi bilinen türüdür.
fulya balığı

fulya balığı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük fulya balığı a. hay. b. Fulya balığıgillerden, yan kanatları çok geniş, kuyruğu testere gibi dişli bir balık türü (Myliobatis aquila).Biyoloji Terimleri Sözlüğü fulya balığı Köpek balıkları (Selachii) takımının, fulya balığıgiller (Myliobatidae) familyasından, 1-1.5 m kadar uzunlukta, kuyruğu testere gibi dişli, 6-7 tane yavru doğuran, Akdeniz, Atlantik Okyanusu ve Avustralya denizlerinde yaşayan bir tür. Çoçona.Su Ürünleri Terim
früktoz

früktoz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü früktoz Meyve şekeri de denilen, ata karbonlu bir monosakkarit. C6H12O6, levüloz.Kimya Terimleri Sözlüğü früktoz bk. meyve şekeri.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü früktoz Genellikle meyvelerde bulunan ve yapısında altı karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü, fruktoz.Zooloji Terimleri Sözlüğü früktoz (Lat. fructus=meyve) Meyve şekeri, C6H12O6.
fregatkuşugiller

fregatkuşugiller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Zooloji Terimleri Sözlüğü fregatkuşugiller (Fregatidae), (Lat. fregata=fregat kuşu)) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Ayes) sınıfının leyleksiler (Ciconiiformes) t inin kürek-ayaklılar (Steganopodes) alt-takımına giren bir familyası. Gagaları uzundur. Tropik denizlerde yaşarlar. Fregat kuşu (Fregata aquila) türü iyi bilinir.