keyboard_arrow_down Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

genlik, -ği

genlik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük genlik, -ği a. 1. Genişlik. 2. fiz. Dalga genliği. 3. hlk. Bolluk, refah.Tıp Terimleri Kılavuzu genlik, -ği Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu genlik, -ği Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü genlik, -ği Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü genlik, -ği bk. dalga genliği.Fizik Terimleri Sözlüğü genlik, -ği Salınan bir noktanın ya da bir cismin denge konumundan en büyük ayrılımı.Gökbilim Terimleri Sözlüğü genlik, -ği Sal
çevirmek

çevirmek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirmek (-i) 1. Bir şeyin yönünü değiştirmek: “Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi.” -Y. Z. Ortaç. 2. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek: “Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu.” -Ö. Seyfettin. 3. Döndürerek hareket ettirmek: “Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi.” -S. F. Abasıyanık. 4. Yönetmek, idare etmek: “Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor.” -H. Taner. 5
genleşme katsayısı

genleşme katsayısı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük genleşme katsayısı a. fiz. Isının 1 derece yükselmesi sonucunda herhangi bir cismin uzunluk, yüzey, hacim biriminin artma miktarı.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü genleşme katsayısı Birim nicelikte bir özdeğin, bir derece sıcaklık artışıyla gösterdiği oylum genişlemesi.Fizik Terimleri Sözlüğü genleşme katsayısı Sıcaklığın bir derece yükseltilmesiyle birim uzunluk, birim yüzölçüm ya da birim oylumdaki artış.Orta Öğretim Terim
çevirgeç, -ci

çevirgeç, -ci

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirgeç, -ci a. fiz. Anahtar.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevirgeç, -ci Kapı veya pencere mandalı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevirgeç, -ci Yufkayı saçta çevirmeye yarayan araç.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevirgeç, -ci Çocukların oynadıkları bir çeşit oyun.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevirgeç, -ci Çocukları yürümeye alıştırmak için kullanılan üç tekerlekli araba.Türkiye T
özgür erke

özgür erke

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü özgür erke Isıldevingen duruların birinden öbürüne geçerken yapılabilecek en çok işi gösteren nicelik: (H - TS); (E - TS).Kimya Terimleri Sözlüğü özgür erke Dizgenin iş yapabilme yeteneğini gösteren durum izlevi. (Dizgenin ilk ve son durumları arasındaki azalma niceliği, bir ısıl süreçten sağlanabilecek en büyük işe eşittir.)
aktarım

aktarım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük aktarım a. 1. Aktarma işi, nakil. 2. ruh b. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Tıp Terimleri Kılavuzu aktarım Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu aktarım Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü aktarım Erke ya da özdeğin bir yerden bir yere geçişi.Fizik Terimleri Sözlüğü aktarım Erkeyi ya da devinimi bir y