keyboard_arrow_down G – Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

gerilme

gerilme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerilme a. 1. Gerilmek işi. 2. sp. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum,gevşeme karşıtı.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu gerilme Jimnastik Terimleri Sözlüğü gerilme 1. Gevşemenin karşıtı; 2. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü gerilme Klasik balede yedi tür dans hareketinden biri.Gramer Terimleri Sözlüğ
gerileme

gerileme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerileme a. 1. Gerilemek işi: “Yüreğinde, gevşek bir isteksizlik, cayışa benzeyen tatsız bir gerileme vardı.” -C. Uçuk. 2. biy. Bir dokunun, bir organın evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi. 3. man. Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi. 4. ruh b. Kavrama yeteneğinin giderek zayıflaması durumu. 5. esk. Geri çekilme, ricat.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu gerileme Di