keyboard_arrow_down G – Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

germe

germe

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük germe a. 1. Germek işi. 2. hlk. Bir yeri bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta perde.Tıp Terimleri Kılavuzu germe Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü germe Kağnı arabalarında kolların arasındaki açıklığı korumak için takılan ağaçTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü germe 1. Bir yeri bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta perde. 2.bk. gergi (I)-1. 3. At kılından yapılan halkaların bir çubuk üzerine dizilme
geriye yürüme

geriye yürüme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri geriye yürüme Bir yasa, bir yargı, bir türe işleminin, doğuşundan daha önceki olayları etkilemesi.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü geriye yürüme Türk cambazının bir becerisi: eğik ip üzerine geri geri yukarı çıkma ve yine geri geri aşağıya yürüme.
geriye dönüş

geriye dönüş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geriye dönüş a. Roman, hikâye, sinema vb.nde geçmişteki bir olayı, gösterilen o anda yeniden verme.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü geriye dönüş Oyunda, önemli bir serimi yapabilmek için olay dizisinin ilerleyişi içine geçmişteki bir sahneyi katarak, eylemin gelişimini çeşitli biçimlerde etkilemeye yarayan bir önceye dönüş.Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü geriye dönüş Sinema 1. Bir filmin konusunun zaman içindeki düzgü
gerilme

gerilme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerilme a. 1. Gerilmek işi. 2. sp. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum,gevşeme karşıtı.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu gerilme Jimnastik Terimleri Sözlüğü gerilme 1. Gevşemenin karşıtı; 2. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü gerilme Klasik balede yedi tür dans hareketinden biri.Gramer Terimleri Sözlüğ
gerilim

gerilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerilim a. 1. Gerginlik, tansiyon: “İki yetişkin arasında süregiden gerilimin fazlasıyla farkındaydı.” -E. Şafak. 2. dil b. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. 3. fiz. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür. 4. fiz. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj. 5. ruh b. İhtiyaçların karşılanamadığı