keyboard_arrow_down G – Güncel Türkçe Sözlük

germen

germen

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük germen a. (ge'rmen) biy. Canlı yaratıklarda gametlere dayanan ve gametlerle taşınan üreme ögelerinin tümü.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü germen Elde yün eğirmeye yarayan araç, kirmenOrta Öğretim Terimleri Kılavuzu germen bk. jermen.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü germen anat. 1. Tohum, tomurcuk. 2. Evlat. germen Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
germek, -er

germek, -er

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük germek, -er (-i) 1. Bir şeyin uçlarından veya kenarlarından çekerek gergin duruma getirmek: “Yayı daha germe / Kıracaksın” -B. Necatigil. 2. (-i, -e) Gergin bir şeyle örtmek. 3. Kol, bacak, uzatmak. 4. mec. Gergin duruma getirmek, gerginlik yaratmak, sinirlendirmek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü germek, -er Kapamak: Kapıyı ger kedi girmesin.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü germek, -er Yok olmak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözl
germe

germe

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük germe a. 1. Germek işi. 2. hlk. Bir yeri bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta perde.Tıp Terimleri Kılavuzu germe Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü germe Kağnı arabalarında kolların arasındaki açıklığı korumak için takılan ağaçTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü germe 1. Bir yeri bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta perde. 2.bk. gergi (I)-1. 3. At kılından yapılan halkaların bir çubuk üzerine dizilme
germanyum

germanyum

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük germanyum a. (germa'nyum) kim. Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6, yoğunluğu 5,46 olan, 937,4 °C'de eriyen, kalay ve silisyumu andıran, az rastlanan bir element (simgesi Ge).Kimya Terimleri Sözlüğü (II) germanyum Simgesi Ge, atom numarası 32, atom kütlesi 72,59 g, yoğunluğu 5,36 g/mL, e.n. 958,5, k.n. 2700 °C olan , doğal olarak nadir bulunan, çok az miktarda argirodit ve germanitte gözlenen, değerliği 2 ve 4 olan, yarı iletkenlerde, alüminy