keyboard_arrow_down G – İktisat Terimleri Sözlüğü

genelleştirilmiş tercihler sistemi

genelleştirilmiş tercihler sistemi

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü genelleştirilmiş tercihler sistemi 1964 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen UNCTAD toplantısında az gelişmiş ülkelerin istemi doğrultusunda gelişmiş ülkelerin, bu ülkelerden yaptıkları sanayi malı dışalımına gümrük tarifesi uygulamamaları ya da düşük oranlı bir tarife uygulamalarını öngören sistem.
genel uygunluk bildirimi

genel uygunluk bildirimi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük genel uygunluk bildirimi a. Umum mutabakat beyannamesi.İktisat Terimleri Sözlüğü genel uygunluk bildirimi Ülke sayıştayı tarafından, dış denetim raporları, idare ve genel etkinlik raporları dikkate alınarak merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için hazırlanan ve kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak belirli bir süre içinde yasama organına sunulan bildirim.