keyboard_arrow_down g – Mantık Terimleri Sözlüğü

geçişli bağıntı

geçişli bağıntı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Matematik Terimleri Sözlüğü geçişli bağıntı Bir küme üzerinde (…)önermesini doğrulayan B ikili bağıntısı.Mantık Terimleri Sözlüğü geçişli bağıntı ß bağıntısının K kümesinde geçişli olması, K nın x, y, z öğeleri içinileß'nin öğesi olduğunda nin de ß nın öğesi olmasıdır. (…)
geçiş

geçiş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geçiş a. 1. Geçme işi: “Bekleme sabırsızlığını çoktan kaybetmiş olduğum için vaktin geçişini pek fark etmiyordum.” -R. N. Güntekin. 2. Herhangi bir durumdaki değişme, intikal: Geçiş dönemi. 3. Resimde iki ayrı rengi birbirine bağlayan ara ton. 4. dil b. Ses organlarının bir durumdan ötekine geçmesi. 5. müz. Bir parça süresince bir tondan başka bir tona atlama.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü geçiş Yarış, yarışma.Biliş
geçersiz tutarlı önerme

geçersiz tutarlı önerme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Mantık Terimleri Sözlüğü geçersiz tutarlı önerme En az bir yorumda yanlış, ama en az bir yorumda da doğru olan önerme. || Geçersiz ama tutarlı her önermenin değillemesi de aynı niteliktedir. Hiç bir mantıksal değişmez kapsamayan önermeler geçersiz ama tutarlıdır. Örn. 2>2 önermesi geçersiz ama tutarlıdır; çünkü bu önerme olağan yorumunda yanlış, ama ‘ > ’ yüklemini eşitlik bağıntısı olarak belirleyen yorumda doğrudur.