keyboard_arrow_down g – Mantık Terimleri Sözlüğü

gerektirme

gerektirme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerektirme a. Gerektirmek işi, istilzam.Matematik Terimleri Sözlüğü gerektirme 1. Verilen önermelerden elde edilen önerme. 2. Verilen p, q önermeleri için, doğruluk çizelgesi aşağıda verilen ve (…)ile gösterilen bileşik önerme :Anlamdaş. koşullu önerme, koşullu.Mantık Terimleri Sözlüğü gerektirme bk. koşul eklemi.
gerek…gerek:

gerek…gerek:

Bu yazı sabitlenmiştir.
Mantık Terimleri Sözlüğü gerek...gerek: Tümel-evetleme ekleminin Türkçe'deki bir karşılığı. Güncel Türkçe Sözlük gerek...gerek: bağ. Kelimeleri, kelime öbeklerini, görevdeş ögeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme vb. anlamlar katarak bağlayan kelime: “Gerek baba gerek de ana tarafından sofuluk göreneğine vâris olmadım.” -Y. K. Beyatlı.Tarama Sözlüğü gerek...gerek: Eğer . . . eğer, ister . . . ister.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gerek