keyboard_arrow_down G – Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

germinal merkez

germinal merkez

Bu yazı sabitlenmiştir.
Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü germinal merkez Lenf düğümü ve dalak içinde bulunan, B hücrelerinin olgunlaştığı ve immün bellek gelişiminin gerçekleştiği alanlar.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü germinal merkez Dalak, lenf yumrusu veya mukozal lenfoid dokularda bir lenfoid folikül içerisinde açık olarak boyanan, T hücre bağımlı sıvısal bağışık cevap sırasında oluşan, B hücre çekim olgunlaşmasının olduğu bölge.
gerilme

gerilme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerilme a. 1. Gerilmek işi. 2. sp. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum,gevşeme karşıtı.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu gerilme Jimnastik Terimleri Sözlüğü gerilme 1. Gevşemenin karşıtı; 2. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü gerilme Klasik balede yedi tür dans hareketinden biri.Gramer Terimleri Sözlüğ
geri mutasyon

geri mutasyon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü geri mutasyon Mutasyona uğramış genin normal hâline dönmesi.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü geri mutasyon Mutasyona uğramış genin tekrar normal duruma dönmesi.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü geri mutasyon Ters mutasyon.
geri kemikli omuzlular

geri kemikli omuzlular

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü geri kemikli omuzlular (Yun. kata: aşağı; osteon: kemik) Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (Teleostomi) alt sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımından, bazılarında yüzme keseleri ve karın yüzgeçleri bulunmayan bir alt takım.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü geri kemikli omuzlular Kemikli balıklardan, bazılarında yüzme keseleri ve karın yüzgeçleri bulunmayan bir alt takım.
gerçek su kurbağasıgiller

gerçek su kurbağasıgiller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü gerçek su kurbağasıgiller İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, çift obruklular (Diplasiocoeala) alt takımından dişleri olan, Avrupa, Asya ve Afrika'da ılık ve tropik bölgelerde yaşayan, yeşil su kurbağası (Rana viridis), göl kurbağası (R.ridibunda) türleri iyi bilinen bir familya.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü gerçek su kurbağasıgiller İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyru