keyboard_arrow_down g – Tiyatro Terimleri Sözlüğü

geriye dönüş

geriye dönüş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geriye dönüş a. Roman, hikâye, sinema vb.nde geçmişteki bir olayı, gösterilen o anda yeniden verme.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü geriye dönüş Oyunda, önemli bir serimi yapabilmek için olay dizisinin ilerleyişi içine geçmişteki bir sahneyi katarak, eylemin gelişimini çeşitli biçimlerde etkilemeye yarayan bir önceye dönüş.Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü geriye dönüş Sinema 1. Bir filmin konusunun zaman içindeki düzgü
gerilme

gerilme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerilme a. 1. Gerilmek işi. 2. sp. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum,gevşeme karşıtı.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu gerilme Jimnastik Terimleri Sözlüğü gerilme 1. Gevşemenin karşıtı; 2. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü gerilme Klasik balede yedi tür dans hareketinden biri.Gramer Terimleri Sözlüğ
gerilim

gerilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerilim a. 1. Gerginlik, tansiyon: “İki yetişkin arasında süregiden gerilimin fazlasıyla farkındaydı.” -E. Şafak. 2. dil b. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. 3. fiz. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür. 4. fiz. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj. 5. ruh b. İhtiyaçların karşılanamadığı
gergi

gergi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gergi a. hlk. 1. Perde. 2. İp, kayış, tel vb.ni gerginleştirme işinde kullanılan araç.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gergi Engel, perde.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gergi 1. Kağnı arabalarında kolların arasındaki açıklığı korumak için takılan ağaç. 2. Üzümlerin ezilmemesi için sepetlerin ağız kısmına yakın yere konulan aralığı koruyucu tahta. 3. Yol geçitlerini kapamak için kullanılan ağaç. 4. Bahçe etra
gerçeküstücülük, -ğü

gerçeküstücülük, -ğü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerçeküstücülük, -ğü a. Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm: “Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir.” -S. Hilav.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü gerçeküstücülük, -ğü (Resim) Doğanın bil
gerçeküstü oyun

gerçeküstü oyun

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tiyatro Terimleri Sözlüğü gerçeküstü oyun İlkin, 1918'de, Apollinaire'in "Tiresias'ın Memeleri" adlı oyunu için kullanılan bir terim. Gerçekçi, mantıkçı, usçul, alışılagelmiş imgeleri bırakıp oyuna mantık dışı çağrışımlar, bilinç altından kopma ayrıntılar, düşsel öğeler getiren oyun. Örnek: Cocteau'nun "Orphée" si (1926), Antonin Artaud'nun "Kan Fıskiyesi".
gerçekçilik, -ği

gerçekçilik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerçekçilik, -ği a. 1. Gerçekçi tutum ve davranış, realizm: “Köy ve köylü de kimi oyunlarda gerçekçilikle ele alınabilmiştir.” -M. And. 2. Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm: “Çağımızda gerçekçilik akımlarının güçlenmesi, sinema sanatında da etkisini gösterdi.” -N. Cumalı. 3. fel. Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, realizm.Eğitim Terimleri Sözlüğü gerç
gerçekçi tiyatro

gerçekçi tiyatro

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü gerçekçi tiyatro Gerçekliği nesnel, somut ve dolayımsız olarak yeniden yaratarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro. Aşamalar sırasına dayanan kapalı bir toplumun değil, açık bir kentsoylu toplumun sanat anlayışını içeren tiyatro. Gerçekçi tiyatro, olay dizisinin kesintisiz aksiyonundan yararlandığı oranda, anlatıma ve episodik gelişime dayanan biçimleri de kullanır. Gerçekçilik, yazarın ve sanatçının, gerçekliği birey-to