keyboard_arrow_down Gramer Terimleri Sözlüğü

tek heceli diller

tek heceli diller

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü tek heceli diller Kelimeleri, ek almadan ve çekime girmeden cümle içindeki yerlerine ve başka sözlerle birlikte kullanılışlarına göre çeşitli anlam ve görevler yüklenen diller: Çince, Tibetçe, Siyamca, Bask dili ve bazı Africa dilleri gibi. Bu dillerdeki sözlerin bir kısmı tek hecelidir. Karşıtı eklemeli diller’dir.
çıkmalı tümleç, -ci

çıkmalı tümleç, -ci

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkmalı tümleç, -ci a. db. Fiilin anlamını tamlayan ve çıkma durumunda bulunan dolaylı tümleç: Çocuklar evden çıktılar.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü çıkmalı tümleç, -ci Çok defa eylemin bazen de adın anlamını tümleyen ve çıkma durumunda bulunan dolaylı tümleç: Çocuklar evden çıktılar; Bakımsızlıktan hastalandı; Bu konuyu çeşitli yönlerden açıklayınız; candan adam, yünden mamul, gençten bir şoför, kardan beyaz, akraba
çıkmalı tamlama

çıkmalı tamlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkmalı tamlama a. db. Tamlayanı çıkma durumunda olan ve tamlananı üçüncü kişi iyelik eki alan tamlama: İnsanlardan bazıları. Öğrencilerden ikisi gibi.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü çıkmalı tamlama Tamlayanı çıkma durumunda olan ve tamlananı 3. kişi iyelik eki alan tamlama: insanlardan bazıları (insanların bazıları) , gelenlerden biri (gelenlerin biri) , memurlardan bir kısmı (memurların bir kısmı) , öğrencilerden ikisi (öğrenci
çıkma grubu

çıkma grubu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü çıkma grubu Çıkma durumu eki almış bir ad ögesi ile bir sıfat ya da ad soylu başka bir ögenin oluşturduğu ad grubu: Kıldan ince, kılıçtan keskin (Sırat Köprüsü), babadan kalma (mal). İçinden pazarlıklı (adam). Gönülden kopan (yardım). Paradan çok daha önemlisi (sağlıktır). || Bu grup cümlede ad-sıfat ve zarf görevi yapar: Topkapı’dan Edirne kapı’ya kadar giden büyük surun orta kapısından şehre girdim (Y. K. Beyatlı, Aziz
çıkma durumu eki

çıkma durumu eki

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gramer Terimleri Sözlüğü çıkma durumu eki Kelime gruplarında ve cümlede fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığını göstermek veya sebep bildirmek için kullanılan ve daha başka görevler de yüklenmiş olan +DAn durum eki: evden geliyorum, bahçeden çıktı, pencereden baktı, dağdan indi vb. bk. çıkma durumu.
çıkma durumu

çıkma durumu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkma durumu a. db. Ad soylu bir sözün taşıdığı kavramda çıkış bildiren, -dan / -den, - tan / -ten ekleri ile kurulan durum, ayrılma durumu, ablatif: okuldan, evden, sokaktan, işten vb.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü çıkma durumu (Derleme.. -den hali, uzaklaşma hali, ayrılma hali, çıkış hali) Adın veya ad görevli sözcüğün kavramından çıkışı gösteren durum. Türkçede bu durum -den (-dan; -ten, -tan) ekiyle gösterilir : Evden (ev-de
tek doruklu hece

tek doruklu hece

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü tek doruklu hece (Derleme., düzenli hece) Seslerin art arda yükseldiği veya art arda alçaldığı hece: Ak, tat, üst, dört, kırk vb.Gramer Terimleri Sözlüğü tek doruklu hece Duyulma gücü en yüksek olan sesin bir veya iki yanında açıklık derecelerine göre sıralanan seslerden oluşan hece. Türkçenin bütün heceleri tek dorukludur ve hecenin doruğu da her zaman bir ünlüdür. al, alt, yol, denk, yurt, bu, su vb.
gerilme

gerilme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük gerilme a. 1. Gerilmek işi. 2. sp. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum,gevşeme karşıtı.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu gerilme Jimnastik Terimleri Sözlüğü gerilme 1. Gevşemenin karşıtı; 2. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü gerilme Klasik balede yedi tür dans hareketinden biri.Gramer Terimleri Sözlüğ