keyboard_arrow_down Güncel Türkçe Sözlük

kapı halkı

kapı halkı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük kapı halkı a. tar. 1. Sadrazam, vezir, eyalet valileri, beylerbeyleri vb. devlet büyükleri yanında hizmet gören kimselere verilen genel ad. 2. Zengin ve büyük bir evde çalışanların bütünü.Tarih Terimleri Sözlüğü kapı halkı Sadrazam, vezir, eyalet valileri, beylerbeyleri ve daha başka devlet büyükleri yanında hizmet gören kimselere verilen genel ad.
füg

füg

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük füg a. müz. Çok sesli müzikte üretici bir konunun birbirine benzer biçimde yenilenmesinden oluşan bir beste türü: “Türk romancıları içinde müzikal yapı ve füg sanatı ile romanın yakın ilişkisini de ilk keşfeden o olmuştur.” -H. Taner.