keyboard_arrow_down Güncel Türkçe Sözlük

jeotermi

jeotermi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük jeotermi a. (jeo'termi) fiz. 1. Yerkürede oluşan ısı olaylarının incelenmesi. 2. Yerküreyle ilgili ısı şartları, sıcaklıkların dağılımı, ısı alışverişi vb.ni inceleyen jeofizik dalı.
ıhlamur

ıhlamur

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ıhlamur a. 1. bit. b. Ihlamurgillerden, kerestesi beğenilen, büyük bir gölge ağacı (Tilia): “Büyük köşk çam ve ıhlamurlarla çevrili olduğundan loşlukta kalmıştı.” -R. H. Karay. 2. Bu ağacın güzel kokulu çiçeği: “Sobanın üstündeki çaydanlıkta kaynayan ıhlamurun kokusu bütün evi sarmış.” -A. Ümit. 3. Bu çiçeğin kurutulup kaynatılmasıyla elde edilen içecek: “Kalksam, bir ıhlamur kaynatıp içsem.” -S. F. Abasıyanık.Biyolo
caiz

caiz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük caiz sf. (ca:iz) esk. 1. Din, yasa, töre vb. bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen. 2. Uygun, yerinde sayılan, yakışık alan: “Akşama kalıp iskelenin üstü binbir ayakken gitmek caiz değildi.” -S. M. Alus.
zalim

zalim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük zalim sf. (za:lim) Acımasız ve haksız davranan, zulmeden: “Malumatlı ve kuvvetli bir vükela heyeti zalim olamaz” -A. H. Müftüoğlu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zalim Yapışkan çamur.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zalim Zalim
radyoaktiflik, -ği

radyoaktiflik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük radyoaktiflik, -ği a. Radyoaktif olma durumu.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) radyoaktiflik, -ği Bazı ağır metallerin α,β ve γ gibi ışınlar yayarak kendiliğinden parçalanması.Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü radyoaktiflik, -ği Bazı nüklidlerin kendiliğinden tanecik, gama ışınımı veya elektron kapmasıyla, X ışını yayma ya da fisyon yapabilme özelliği.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu radyoaktiflik, -ği (radyoetkinliği),