keyboard_arrow_down H – Güncel Türkçe Sözlük

hatır

hatır

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hatır a. 1. Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd. 2. Gönül, kalp: Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme. 3. Birine karşı duyulan saygı, sevgi: Hatırınız için bu işi yaptım. 4. Durum, keyif, hâl: Hatırını sormak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hatır (< Ar. hâtır) hatır
hatıl

hatıl

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hatıl a. mim. esk. Ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarların düşey doğrultudaki çatlamalarını önlemek için yatay olarak boydan boya yerleştirilen ahşap, tuğla veya beton bağlama ögesi: “İki saattir eski, sararmış hatılları sayıyordu.” -Ö. Seyfettin.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hatıl 1. Hayvan yemliği. 2. Çeşme yalağı, oluk. 3. İçinde üzüm ezilen tekne.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hatıl 1. Kerest