keyboard_arrow_down H – İktisat Terimleri Sözlüğü

hazine bonosu

hazine bonosu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hazine bonosu a. ekon. Maliyenin her yıl bütçe kanunu ile aldığı yetkiye dayanarak aynı kanunla belirlenen sınırı aşmamak üzere çıkardığı ve bankalara iskonto ettirdiği en çok bir yıl vadeli borç senedi.İktisat Terimleri Sözlüğü hazine bonosu Hazinenin kısa dönemli finansman gereksinimini karşılamak amacıyla çıkarılan bir yıldan kısa vadeli devlet iç borçlanma senedi. krş. devlet tahvili, hazine açığı
hazine

hazine

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hazine a. (hazi:ne) 1. Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet: “Dünyanın hazinelerine başını çevirip bakmazdı.” -R. H. Karay. 2. Değerli şeylerin saklandığı yer. 3. Değerli bir şeyin çok bulunduğu yer: “Asker mektupları en saf, en halis duyguların, sevgilerin ve hasretlerin hazinesidir.” -M. Kaplan. 4. Gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü. 5. Kaynak: “Ağaç, rutubetin hazinesidir.” -F
hazcılık, -ğı

hazcılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hazcılık, -ğı a. fel. 1. Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm. 2. Hazza, fiziksel zevke hastalık derecesinde düşkünlük, hedonizm. 3. ekon. Ekonomik etkinliğin, hazzın en yüksek derecesine varacak biçimde geliştirilmesi öğretisi, hedonizm.Eğitim Terimleri Sözlüğü hazcılık, -ğı İnsan yaşayışında en büyük değerin ve başlıca amacın haz alma olduğunu; haz il