keyboard_arrow_down H – Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

hedef

hedef

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hedef a. 1. Nişan alınacak yer, nişangâh. 2. mec. Yapılması tasarlanan iş, amaç: “Asıl önemlisi devlet büyük hedefler dikmişti; milletin benimsediği, övündüğü hedeflerdi bunlar.” -T. Buğra. 3. mec. Varılacak yer, ulaşılacak son nokta: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” -Atatürk.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu hedef Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu hedef bk. varışGökbilim Terimleri Sözlüğü hedef b
hayvan kömürü

hayvan kömürü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hayvan kömürü a. Kan ve kemik gibi organik maddelerden yapılıp hekimlikte kullanılan kömür.Kimya Terimleri Sözlüğü hayvan kömürü Hayvan kemiği ve kanının tam olarak yakılmaması sonucu üretilen, kalsiyum fosfatça zengin, ağılı gazları tutmada, renk gidermekte kullanılan kömür.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) hayvan kömürü Sıvıların süzülmesinde, gazların absorpsiyonunda, yağ, şeker vs.nin rafine edilmesinde kullanılan, çoğunluk
hava gazı

hava gazı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hava gazı a. 1. Maden kömüründen çıkarılan, yakılarak ışık veya ısı sağlanan gaz: “Her tarafa borular döşetti. Hava gazı, su, elektrik getirtti.” -H. Taner. 2. argo Boş laf, önemsiz şey.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) hava gazı Kömürün damıtılmasıyla elde edilen gaz olup, yaklaşık bileşimi şöyledir. Hidrojen %43-55; Metan %25-45; Karbonmonoksit %4-11; olefinler, asetilenler ve benzen %2-5; Azot %2-12; Karbondioksit %0-3; Oksijen %0-1,
hata

hata

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hata a. (hata:) 1. Yanlış: “Aynı hatayı senin de yapmana yol açmak istemiyorum.” -İ. O. Anar. 2. İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı: “Ağzını topla, dedim ama hatamı anladım.” -B. Felek. 3. Suç, günah, kusur.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hata Şalvar.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hata Büyükanne.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu hata bk. aksaklıkBilgisayar Terimleri Karşıl