keyboard_arrow_down h – Madencilik Terimleri Kılavuzu

hazırlık, -ğı

hazırlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hazırlık, -ğı a. Hazırlanmak için gereken şey veya durumların bütünü: “Hazırlıkların uzun zamandır devam ettiğinden, kimi ayrıntılardan öteden beri haberdardım.” -E. Şafak.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu hazırlık, -ğı Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü hazırlık, -ğı 1. Sahne çalışmasına geçmeden önce oyunun özüne ve biçimine ilişkin olan ön çalışma. 2. Yazarın önemli bir olayı inandırıcı yapabilme