keyboard_arrow_down Halkbilim Terimleri Sözlüğü

insanbilim okulu

insanbilim okulu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Halkbilim Terimleri Sözlüğü insanbilim okulu Aralarında akrabalık bağlarıyla kültürel hiçbir ilişki bulunmayan toplulukların kimi halk kültürleri arasında saptanan benzerliklerin, insanların yapısal, dirilsel ve düşünsel özdeşliğiyle uygarlık gelişim yollarının koşutluğundan geldiğini ileri süren bilim adamlarının kurdukları okul. bk. insanbilim, akrabalık, topluluk, halk kültürü, uygarlık.
insanbilim

insanbilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü insanbilim İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, gövdesel özelliklerini, kültürlerini, toplumsal davranışlarını vb. konu edinen ve bunları kendine özgü yöntemleriyle inceleyen bilim. a. bk. budunbilim, fiziksel insanbilim, kültürel insanbilim, toplumsal insanbilim.Eğitim Terimleri Sözlüğü insanbilim İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, kültürel özelliklerini ve toplumsal davranışlarını kendine özgü yöntemlerle inceleyen b
insanbiçimcilik

insanbiçimcilik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü insanbiçimcilik Yüce varlıkları ve tanrıları insan biçiminde tasarımlayan; insana benzer yetenek, tutum ve davranışlarla niteleyen görüş.Felsefe Terimleri Sözlüğü insanbiçimcilik (Yun. anthropos = insan, morphe = biçim) : İnsanın niteliklerinin başka bir varlığa, özellikle Tanrı'ya aktarılması.Halkbilim Terimleri Sözlüğü insanbiçimcilik İnsansal olmayan nesnelerde, özellikle Tanrılarda, insan özellikleri görme biçimindeki g
insan kurban

insan kurban

Bu yazı sabitlenmiştir.
Halkbilim Terimleri Sözlüğü insan kurban Ekinleri korumak, salgın hastalıkları durdurmak, yağmur yağdırmak, doğaüstü varlıkların yardımlarını sağlamak ve öteki dünyaya arınmış olarak göç etmek amacıyla yapılan geleneksel halk uygulaması, bk. öteki dünya, gelenek.
insan coğrafyası

insan coğrafyası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük insan coğrafyası a. coğ. Beşerî coğrafya.Budunbilim Terimleri Sözlüğü insan coğrafyası İnsanın yerleştiği coğrafya bölgesine bağlılığını, çevrenin insanlarca değiştirilmesini ve bunlarla ilgili türlü olayları inceleyen coğrafya dalı.Coğrafya Terimleri Sözlüğü insan coğrafyası Genel coğrafyanın, insanı doğal çevresiyle ilişkisi, dünya üzerindeki dağılışı, yaşam biçimi gibi yönleriyle inceleyen bölümü.Halkbilim Te