keyboard_arrow_down Etiket: I

insanca

insanca

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük insanca sf. 1. İnsana yakışan, insana özgü olan, insanla ilgili, insani: “İnsana daha insanca ortamlar yaratmak için bütün hesaplarımız.” -A. Erhat. 2. zf. (insa'nca) İnsana yakışır bir biçimde, insancasına: “İnsana insanca muamele etmek, Türk geleneğinde bir fevkaladelik sayılmazdı.” -S. Ayverdi. 3. zf. (insa'nca) İnsan bakımından, insancasına: İnsanca kayıp yok.
insanbilim okulu

insanbilim okulu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Halkbilim Terimleri Sözlüğü insanbilim okulu Aralarında akrabalık bağlarıyla kültürel hiçbir ilişki bulunmayan toplulukların kimi halk kültürleri arasında saptanan benzerliklerin, insanların yapısal, dirilsel ve düşünsel özdeşliğiyle uygarlık gelişim yollarının koşutluğundan geldiğini ileri süren bilim adamlarının kurdukları okul. bk. insanbilim, akrabalık, topluluk, halk kültürü, uygarlık.
insanbilim

insanbilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü insanbilim İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, gövdesel özelliklerini, kültürlerini, toplumsal davranışlarını vb. konu edinen ve bunları kendine özgü yöntemleriyle inceleyen bilim. a. bk. budunbilim, fiziksel insanbilim, kültürel insanbilim, toplumsal insanbilim.Eğitim Terimleri Sözlüğü insanbilim İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, kültürel özelliklerini ve toplumsal davranışlarını kendine özgü yöntemlerle inceleyen b
insanbiçimcilik

insanbiçimcilik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü insanbiçimcilik Yüce varlıkları ve tanrıları insan biçiminde tasarımlayan; insana benzer yetenek, tutum ve davranışlarla niteleyen görüş.Felsefe Terimleri Sözlüğü insanbiçimcilik (Yun. anthropos = insan, morphe = biçim) : İnsanın niteliklerinin başka bir varlığa, özellikle Tanrı'ya aktarılması.Halkbilim Terimleri Sözlüğü insanbiçimcilik İnsansal olmayan nesnelerde, özellikle Tanrılarda, insan özellikleri görme biçimindeki g
insan-makine ilişkisi

insan-makine ilişkisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü insan-makine ilişkisi Genellikle herhangi bir makineyi, özellikle bir bilişim dizgesini ya da bir bilgisayarı kullanan insanın toplumsal çevresiyle kullandığı mekanik araçlar arasındaki iletişim türleri, bu iletişime ilişkin sorunlar ve bunların çözümü için sağlanan her türlü araç gereci içeren alan.