keyboard_arrow_down i – Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

imlemek

imlemek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük imlemek (-i) 1. İm koymak, imle göstermek. 2. Dolayısıyla anlatmak, ima etmek: “Bu tür kısaltmalar, adları geçenlerin, yakından tanıdığımız kişiler olduğunu imler.” -T. Uyar.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu imlemek Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu imlemek
imleç, -ci

imleç, -ci

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük imleç, -ci a. fiz. 1. Fiziksel bir olayı kendiliğinden tespit edip çizen araç, kaydedici. 2. bl. Konumu genellikle klavye veya fare ile denetlenen, ulaşılacak verinin yerini, yazılacak veya düzeltilecek bölümleri gösteren işaretçi.Bilişim Terimleri Sözlüğü imleç, -ci Gösterici ekranında, klavyeden girilecek ilk damganın yerleşeceği konumu göstermek üzere kullanılan gösterge.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu imleç, -ci Fizik Ter
imge

imge

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük imge a. 1. Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya. 2. Genel görünüş, izlenim, imaj: “Efsanevi asi kız imgesine, bu imgenin kararlı ödünsüzlüğüne kavuşabilirdi.” -M. Mungan. 3. ruh b. Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj. 4. ruh b. Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj.Bilgisayar Terimleri Karşılıkla