keyboard_arrow_down I – Bilişim Terimleri Sözlüğü

imleç, -ci

imleç, -ci

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük imleç, -ci a. fiz. 1. Fiziksel bir olayı kendiliğinden tespit edip çizen araç, kaydedici. 2. bl. Konumu genellikle klavye veya fare ile denetlenen, ulaşılacak verinin yerini, yazılacak veya düzeltilecek bölümleri gösteren işaretçi.Bilişim Terimleri Sözlüğü imleç, -ci Gösterici ekranında, klavyeden girilecek ilk damganın yerleşeceği konumu göstermek üzere kullanılan gösterge.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu imleç, -ci Fizik Ter
im okuyucu

im okuyucu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü im okuyucu Sayfa üzerinde önceden tasarlanmış konumlarda kurşun kalemle karalanmış imler bulunup bulunmadığını ayırt ederek okuyan ve bu bilgiyi mıknatıslı kuşak tutanaklarına (önceleri delikli karta) işleyen çevrimdişı bilgi giriş donanımı. Optik im okuyucu, optik okuyucu deyimleri de kullanılır.
im

im

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük im a. 1. İşaret. 2. Alamet.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü im İşaretBilişim Terimleri Sözlüğü im (1) Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıyan, zamana bağımlı bir değer.Bilişim Terimleri Sözlüğü im (II) Bir sayının olumlu ya da olumsuz olduğunu gösteren cebirsel simge.Bilişim Terimleri Sözlüğü im (3) Bir alanın, bir sözcüğün, bir öğenin ya da bir öbek gibi bir veri kümesinin başlangıcını ya da sonunu gösteren
iletişim

iletişim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük iletişim a. 1. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. 2. tek. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon: “Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler.” -N. Eray.Bilişim Terimleri Sözlüğü iletişim Bir yerden, bir k
iletim

iletim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük iletim a. 1. İletme işi. 2. fiz. İletken şeylerden ısı veya elektriğin geçmesi. 3. fiz. ve kim. Isı yayımı.Tıp Terimleri Kılavuzu iletim Bilişim Terimleri Sözlüğü iletim bk. gönderim.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu iletim Fizik Terimleri Sözlüğü iletim Bir cisim içinde, ısı ya da elektrik erkesinin ya da herhangi bir erke türünün özdecikten. özdeciğe aktarımı.Kimya Terimleri Sözlüğü iletim Erke ya da özdeği bir yerd