keyboard_arrow_down I – Güncel Türkçe Sözlük

insanca

insanca

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük insanca sf. 1. İnsana yakışan, insana özgü olan, insanla ilgili, insani: “İnsana daha insanca ortamlar yaratmak için bütün hesaplarımız.” -A. Erhat. 2. zf. (insa'nca) İnsana yakışır bir biçimde, insancasına: “İnsana insanca muamele etmek, Türk geleneğinde bir fevkaladelik sayılmazdı.” -S. Ayverdi. 3. zf. (insa'nca) İnsan bakımından, insancasına: İnsanca kayıp yok.