keyboard_arrow_down I – Güncel Türkçe Sözlük

insan coğrafyası

insan coğrafyası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük insan coğrafyası a. coğ. Beşerî coğrafya.Budunbilim Terimleri Sözlüğü insan coğrafyası İnsanın yerleştiği coğrafya bölgesine bağlılığını, çevrenin insanlarca değiştirilmesini ve bunlarla ilgili türlü olayları inceleyen coğrafya dalı.Coğrafya Terimleri Sözlüğü insan coğrafyası Genel coğrafyanın, insanı doğal çevresiyle ilişkisi, dünya üzerindeki dağılışı, yaşam biçimi gibi yönleriyle inceleyen bölümü.Halkbilim Te