keyboard_arrow_down I – İktisat Terimleri Sözlüğü

insan ticareti

insan ticareti

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü insan ticareti Kuvvet kullanarak veya kullanma tehdiyle zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması. krş. göçmen kaçakçılığı
insan gücü planlaması

insan gücü planlaması

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü insan gücü planlaması 1. İşletmelerin insan kaynakları bölümünce, gelecek yıllardaki işgücü gereksiniminin nitelik ve niceliğini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar. 2. İktisadi ve sosyal kalkınma için gerekli insan gücü kaynaklarının nitelik ve niceliğini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar.