keyboard_arrow_down i – Kimya Terimleri Sözlüğü

ilgi

ilgi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ilgi a. 1. İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet. 2. kim. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik. 3. ruh b. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi. 4. ruh b. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma: “Sesimi duyan Ayça da geliyor yanıma, kardeşinin tersine ilgiyle
iletkenlik, -ği

iletkenlik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük iletkenlik, -ği a. İletken olma durumu.Fizik Terimleri Sözlüğü iletkenlik, -ği 1. Elektriksel direncin tersi; iletim yetisi. 2. Bir gerilini bayırlığına tutulan bir özdeğin akım geçirebilme özelliği.Kimya Terimleri Sözlüğü iletkenlik, -ği Isı, elektrik vb. erke türlerinin bir yerden başka bir yere aktarılabilme yeteneği.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) iletkenlik, -ği 1.Isı, elektrik gibi enerji türlerinin bir yerden başka bir yere aktar
iletken

iletken

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük iletken sf. fiz. 1. Akım, ısı, ses vb.ni geçiren (madde), nâkil, yalıtkan karşıtı. 2. Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere aktaran (madde, şey).Tıp Terimleri Kılavuzu iletken Tıp Terimleri Kılavuzu iletken Tıp Terimleri Kılavuzu iletken Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu iletken Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü iletken Isıl ya da kıvıl geçirgenliği olan (özdek, nesne vb.).Fizik Terimleri Sözlüğü iletken
iletim

iletim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük iletim a. 1. İletme işi. 2. fiz. İletken şeylerden ısı veya elektriğin geçmesi. 3. fiz. ve kim. Isı yayımı.Tıp Terimleri Kılavuzu iletim Bilişim Terimleri Sözlüğü iletim bk. gönderim.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu iletim Fizik Terimleri Sözlüğü iletim Bir cisim içinde, ısı ya da elektrik erkesinin ya da herhangi bir erke türünün özdecikten. özdeciğe aktarımı.Kimya Terimleri Sözlüğü iletim Erke ya da özdeği bir yerd