keyboard_arrow_down I – Tarama Sözlüğü

inmek, -er

inmek, -er

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük inmek, -er (-den) 1. Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek. 2. Bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak: “Tramvayın ön tarafından hızla inerken, arkasından bir sesin bağırdığını gördü.” -P. Safa. 3. Dağ, tepe vb. yüksek bir yerden gelmek: Dağdan kurt indi. 4. (-e) Bir yerden başka bir yere gitmek, varmak: “Bünyamin, gücünün yettiği kadar hızlı yürüyüp Haliç'e indi.” -İ. O. Anar. 5. (-e) Konaklamak: “Samananbarı k