keyboard_arrow_down I – Teknik Terimler – Elektroteknik

iletme

iletme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük iletme a. İletmek işi: “Bilgiyi kurup iletmede konuşmanın başarısı şaşırtabilir çok kimseyi.” -N. Uygur.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) iletme 1.Enerjinin ısı veya elektrik olarak taşınma kapasitesi. 2.Birim küpten geçen elektrik akımının, iki uç arasındaki potansiyel farkına oranı; direncin tersi.Uygulayım Terimleri Sözlüğü iletme bk. iletim.Teknik Terimler - Elektroteknik iletme
iletken

iletken

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük iletken sf. fiz. 1. Akım, ısı, ses vb.ni geçiren (madde), nâkil, yalıtkan karşıtı. 2. Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere aktaran (madde, şey).Tıp Terimleri Kılavuzu iletken Tıp Terimleri Kılavuzu iletken Tıp Terimleri Kılavuzu iletken Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu iletken Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü iletken Isıl ya da kıvıl geçirgenliği olan (özdek, nesne vb.).Fizik Terimleri Sözlüğü iletken
iletim

iletim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük iletim a. 1. İletme işi. 2. fiz. İletken şeylerden ısı veya elektriğin geçmesi. 3. fiz. ve kim. Isı yayımı.Tıp Terimleri Kılavuzu iletim Bilişim Terimleri Sözlüğü iletim bk. gönderim.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu iletim Fizik Terimleri Sözlüğü iletim Bir cisim içinde, ısı ya da elektrik erkesinin ya da herhangi bir erke türünün özdecikten. özdeciğe aktarımı.Kimya Terimleri Sözlüğü iletim Erke ya da özdeği bir yerd
ileti

ileti

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ileti a. Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj.Bilişim Terimleri Sözlüğü ileti Bir duraktan başka bir durağa bilgi iletmek üzere düzenlenmiş herhangi bir simgeler ya da damgalar birleşimi.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu ileti Ruhbilim Terimleri Sözlüğü ileti (Haberleşme kuramı): Bildirişim dizgesinde vericinin belli bir anlam yükleyerek alıcıya gönderdiği ve onun da açıp anlamını çözdüğü herhangi bir simge.Tek