keyboard_arrow_down I – Tıp Terimleri Kılavuzu

ince (bağırsak)

ince (bağırsak)

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tıp Terimleri Kılavuzu ince (bağırsak) Güncel Türkçe Sözlük ince (bağırsak) a. anat. Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü.Biyoloji Terimleri Sözlüğü ince (bağırsak) Mide ile kalın bağırsak arasında 5-6 m kadar uzunlukta olan, duedonum, jejunum ve ileum olmak üzere üç bölgeye ayrılan, iç yüzeyi katlanmalar yapan, tek tabakalı silindirik epitelle astarlanmış, dış tarafında düz kas hücreler
ince

ince

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ince sf. 1. Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: İnce minare. İnce değnek. İnce kitap. 2. Zayıf: “Sarışın, kuru, ince bir kadındı.” -Y. K. Beyatlı. 3. Taneleri ufak, iri karşıtı: İnce un. İnce kum. 4. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: İnce nakış. 5. Ayrıntılı: “Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe...” -T. Uyar. 6. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvı
inanç, -cı

inanç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük inanç, -cı a. 1. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma: “Bilhassa kadınlar arasında hurafeye inanç fazla buralarda.” -F. Otyam. 2. Birine duyulan güven, inanma duygusu. 3. İnanılan şey, görüş, öğreti: “Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri.” -N. Ataç. 4. din b. Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat: “Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” -Anayasa.Tıp Terimleri Kılavuzu inanç,