keyboard_arrow_down I – Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

insan

insan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük insan a. 1. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. 2. Âdemoğlu, âdem evladı: “O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar.” -H. Taner. 3. sf. mec. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü insan İnsan, halkBiyoloji Terimleri Sözlüğü insan Mem
innik

innik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü innik Issız ve sessiz yer.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü innik Bir çeşit böcek.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü innik 1. bk. inlik-3. 2. Hayvanların korunduğu yer: Tavşan inniğine girdi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü innik Kışın evin oturulan sıcak köşesi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü innik Yazın bile karların erimediği kuytu yer, kuzeye bakan kayaların altı