keyboard_arrow_down J – Güncel Türkçe Sözlük

jüt

jüt

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük jüt a. 1. bit. b. Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş'te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis). 2. Bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma.
Jüpiter

Jüpiter

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük Jüpiter öz. a. gök b. Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş'e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri.Gökbilim Terimleri Sözlüğü Jüpiter Güneş çevresinde dolanan gezegenlerden en büyüğü.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Jüpiter (astronomi)
jübile

jübile

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük jübile a. 1. Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği. 2. Bir sanat veya spor dalında uzun süre çalışanların onuruna düzenlenen kutlama töreni: “Onun bu jübile saplantısı, meslektaşları arasında alay konusu bile olmuştu.” -H. Taner. 3. din b. esk. Tevrat'a göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl. 4. din b. Katoliklerde, Roma'ya hacca gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı