keyboard_arrow_down K – Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kapı

kapı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük kapı a. 1. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. 2. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat: “Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı.” -S. F. Abasıyanık. 3. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. 4. Devlet dairesi: Hükûmet kapısı. 5. tar. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. 6. bl. Sadece bir konuda yoğun
kapçuk

kapçuk

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kapçuk Tahıl tanelerinin kabuğuTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kapçuk 1.bk. kapçık (I)-1. 2. Yaranın üzerindeki kabuk.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kapçuk Kurutulmuş yeşil fasulye.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kapçuk Tahıl kabuğuTarama Sözlüğü kapçuk 1. Buğdayın üstündeki sert kabul. 2. Hurma salkımının gılâfı