keyboard_arrow_down Kimya Terimleri Sözlüğü

emaye

emaye

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük emaye sf. 1. Üzeri emayla kaplanmış olan: Emaye tencere. 2. a. Fotoğrafçılıkta ışığa karşı hassas malzeme.Kimya Terimleri Sözlüğü emaye Kum, boraks, eriticiler ve renk verici oksitlerden yapılan ve metal yüzeylerine yüksek sıcaklıkta yapışan ince, camsı örtü.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) emaye Metal veya toprak esaslı eşya veya gereçlerin yüzeyinde, yüksek sıcaklıkta eritilmiş katılara batırılarak, veya püskürtme ile oluşturu
freon

freon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü freon Metandan türetilmiş, tümü soğutucu olarak kullanılan kimi halojenil hidrokarbonların tecimsel adı.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) freon Soğutma sistemlerinde, yangın söndürmede, kuru temizlemede kullanılan ve hidrokarbonların kısmen klorlanması kısmen de florlanması sonucu oluşan, atmosferdeki ozon tabakasına zarar verdiklerinden dolayı, kullanımı sınırlandırılmış olan uçucu sıvıların genel adı.
dekstroz

dekstroz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük dekstroz a. kim. Nişasta şekeri.Biyoloji Terimleri Sözlüğü dekstroz bk. glikozKimya Terimleri Sözlüğü dekstroz Üzüm şekerinin tecimsel adı.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü dekstroz Glikoz.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü dekstroz Glikoz.
hayvan kömürü

hayvan kömürü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük hayvan kömürü a. Kan ve kemik gibi organik maddelerden yapılıp hekimlikte kullanılan kömür.Kimya Terimleri Sözlüğü hayvan kömürü Hayvan kemiği ve kanının tam olarak yakılmaması sonucu üretilen, kalsiyum fosfatça zengin, ağılı gazları tutmada, renk gidermekte kullanılan kömür.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) hayvan kömürü Sıvıların süzülmesinde, gazların absorpsiyonunda, yağ, şeker vs.nin rafine edilmesinde kullanılan, çoğunluk
basınçlı kap

basınçlı kap

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü basınçlı kap Basınç altında sıvı ısıtmada ya da tepkimelerde kullanılan kap.Uygulayım Terimleri Sözlüğü basınçlı kap genel uygulayım: 1. İçbasınca dayanaklı kapağı ile kimi özdek ve nesneleri mikropsuzlaştırmak için gereken ısıyı (120° C) elde etme işinde kullanılan kap. 2. Kapağı içbasınç nedeniyle kapalı duran kap. 3. Vida ya da cıvatalarla tutturulmuş bir kapağı olan, içbasınca dayanıklı kap.
foton

foton

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü foton Elektromanyetik radyasyonlarda enerji akışını sağlayan, elektriksel olarak yüksüz, kütlesiz, daima ışık hızıyla hareket eden dalga paketleri. Kuantum.Gökbilim Terimleri Sözlüğü foton bk. ışıközü.Kimya Terimleri Sözlüğü foton Elektro mıknatıssal ışınımda, durgun kütlesi sıfır ve erkesi titreşim sıklığıyla Planck durganı çarpımına eşit olan bir nicem.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) foton Elektromagnetik ışınlar
melas

melas

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük melas a. (l ince okunur) Şeker üretiminde, billurlaşan şeker alındıktan sonra kalan şekerli posa.Kimya Terimleri Sözlüğü melas Şekeri, örüt şeker olarak ayrılmış olan şuruptan geri kalan ve % 50 şeker içeren kahverenkli koyu sıvı.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü melas Şeker pancarı veya şeker kamışından şeker elde edilirken oluşan, koyu ve zor akıcı pekmez görünüşlü, suda çözülebilen karbonhidrat bakımından zengin ş