keyboard_arrow_down Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

kapalı çevrim

kapalı çevrim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü kapalı çevrim Elektrik akımının ya da bir akışkanın akabileceği kendi üzerine kapalı yol.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) kapalı çevrim Sistemin belli bir halinden başlayarak çevre ile madde alışverişi yapmaksızın bir seri ardarda işlem sonucunda başlangıç haline dönüş.
frekans

frekans

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük frekans a. fiz. Sıklık.Aydınlatma Terimleri Sözlüğü frekans (devir sıklığı)Devir süresinin tersi.Gökbilim Terimleri Sözlüğü frekans bk. titreşim sayısı.Gitar Terimleri Sözlüğü frekans Bir ses dalgasında bir saniyede salınan dalga boyu sayısına karşılık gelen ve sesin perdesini belirleyen sayısal değer.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) frekans Bir salınımın, titreşimin veya devirli hareketin birim zamandaki tam salınım sayısı. Per