keyboard_arrow_down Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

o-tolidin

o-tolidin

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) o-tolidin Formülü [C6H3(CH3)NH2]2, e.n. 30 °C olan, dimetil benzidin, diaminoditolil, diaminodimetilbifenil, suda az, alkol ve eterde çok çözünen, üretan reçinelerinde ve analitikte reaktif (altın için)olarak kullanılan, ışığa karşı duyarlı, yanıcı, kırmızımsı beyaz renkli kristaller.
la

la

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük la a. (la:, l ince okunur) müz. 1. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses. 2. Bu sesi gösteren nota işareti.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü la Ulan anlamında, krş. lan, lenTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü la Kaba olarak ey anlamında bir hitapTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü la Ey, ulan anlamında kabaca seslenme ünlemi.Güncel Türkçe Sözlük la kim. Lantan elementinin simgesi.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) la Lan
pa

pa

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü pa 1. Şaşma ünlemi: Pa ele dönüştüler. 2. Korku ünlemi.Güncel Türkçe Sözlük pa kim. Protaktinyum elementinin simgesi.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) pa 1.Protaktinyumun sembolü. 2.Paskal (basınç birimi).