keyboard_arrow_down Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

özgül ısı

özgül ısı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü özgül ısı Bir özdeğin bir gramını, bir derece ısıtmak için verilmesi gereken ısı.Fizik Terimleri Sözlüğü özgül ısı Bir özdeğin birim kütlesinin sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli ısı tutarı.Kimya Terimleri Sözlüğü özgül ısı Bir özdeğin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırabilmek için gerekli ısı. Kimya Terimleri Sözlüğü (II) özgül ısı Bir gram maddenin sıcaklığını 1 °C arttırabilmek iç
özgül dönme

özgül dönme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü özgül dönme Ucaylı ışığın, etkin bir özdek içinden geçerken ucaylanım düzleminin açısal dönmesinin, özdek içindeki yol uzunluğuna ve özdeğin yoğunluğuna oranı.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) özgül dönme Simgesi [α]t D olan, aminoasit ve şeker gibi şiral bileşiklerin optikçe aktifliğini ifade eden birim. [α]t D = 100α/l c, Burada; α: desimetre başına derece cinsinden dönme açısı, l: desimetre cinsinden uzaklı
fumarik asit

fumarik asit

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) fumarik asit Poliester üretiminde kullanılan, HOOC=CH-COOH (trans) formülüne sahip, renksiz katı dikarboksilik asit. Maleik asidin (cis-) izomeridir.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü fumarik asit Metabolizma sırasında vücutta oluşan, rasyonlara uygun miktarda katıldığında yemin enerji değerini artıran zararsız, meyve tadında, renksiz, kristal yapıda bir organik asit.