keyboard_arrow_down Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

freon

freon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü freon Metandan türetilmiş, tümü soğutucu olarak kullanılan kimi halojenil hidrokarbonların tecimsel adı.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) freon Soğutma sistemlerinde, yangın söndürmede, kuru temizlemede kullanılan ve hidrokarbonların kısmen klorlanması kısmen de florlanması sonucu oluşan, atmosferdeki ozon tabakasına zarar verdiklerinden dolayı, kullanımı sınırlandırılmış olan uçucu sıvıların genel adı.
elüsyon

elüsyon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) elüsyon Kromatografi işlemi ile, bir maddeyi, durgun ve hareketli sıvı fazlar arasındaki dağılma farkına dayanarak adım adım yürüterek başka maddelerden ayırma işlemi.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü elüsyon Bir maddeyi bir adsorban üzerinde tutulmuş karışım içinden uygun çözücülerle yıkayarak ekstre etmek veya kramotografik olarak ayırma işlemi örneğin, kimyada bir enzimin absorbentinden ayrılması.
impramin

impramin

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) impramin Formülü C19H24N2.HCl, mol kütlesi 316,6 g, e.n. 170 °C olan, beyaz, yakıcı tatda kristalli, psikotik depresyon tedavisinde kullanılan, suda çözünen bir bileşik. N-(Dimetil aminopropil) imidodibenzil hidroklorür. İmipramin hidroklorür.
kapalı çevrim

kapalı çevrim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü kapalı çevrim Elektrik akımının ya da bir akışkanın akabileceği kendi üzerine kapalı yol.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) kapalı çevrim Sistemin belli bir halinden başlayarak çevre ile madde alışverişi yapmaksızın bir seri ardarda işlem sonucunda başlangıç haline dönüş.