keyboard_arrow_down L – Güncel Türkçe Sözlük

lösemi

lösemi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük lösemi a. tıp Kan kanseri.Biyoloji Terimleri Sözlüğü lösemi Beyaz kan hücrelerinde görülen kanserlerin genel adı; bir çeşit sarkoma. Lökemiya.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü lösemi Kan ve lenfatik sistem dokularından köken alan kötücül tümör. Akyuvarların ve onların öncü hücrelerinin kanda ve kemik iliğinde aşırı derecede üretimi sonucunda biçimlenir, neoplastik hücrelerin kemik iliğinde ve dolaşımda bulunmalarıyla lenfo
löpür löpür

löpür löpür

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük löpür löpür zf. “Löpür” sesi çıkararak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü löpür löpür Çok istekle ve ağzı şapırdatarak (yemek için).Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü löpür löpür Şişman bir kimsenin etlerinin çok ve gevşek olması için.
löp

löp

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük löp sf. İri ve yumuşak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü löp Kaynatılmış ve iyice pişmiş yumurta.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü löp Kemiksiz et.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü löp Karşılıksız ve parasız elde edilen, beleş.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü löp İri lokma.
lökosit

lökosit

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük lökosit a. anat. Akyuvar.Biyoloji Terimleri Sözlüğü lökosit bk. akyuvarSu Ürünleri Terimleri Sözlüğü lökosit Akyuvar.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü lökosit anat. Akyuvar.