keyboard_arrow_down m – Dilbilim Terimleri Sözlüğü

melezleşme

melezleşme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük melezleşme a. Melezleşmek işi, hibritleşme.Dilbilim Terimleri Sözlüğü melezleşme İki veya ikiden artık dilin karışmasından yeni bir dil meydana çıkması.Dirilbilim Terimleri melezleşme Kimya Terimleri Sözlüğü (II) melezleşme 1.Melez üretme. 2.Atomik yörüngemsilerin kendi aralarında kaynaşarak toplam enerjisi daha düşük yeni kuramsal melez yörüngemsileri oluşturmaları. Hibritleşme.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu melezleşme (zooloji
melez

melez

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük melez sf. 1. biy. Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, hibrit, metis. 2. Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse): “Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş.” -M. Ş. Esendal. 3. mec. Katışık, karışık: Melez bir dil.Tıp Terimleri Kılavuzu melez Tıp Terimleri Kılavuzu melez Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü melez 1. Gömleklik ipekli bez. 2. İpek ve pamuk iplikle dokun
mastar

mastar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük mastar (I) a. db. Fiilin -mak / -mek veya -ma / -me ekleri alan ve ad gibi kullanılan biçimi, eylemlik: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb.Güncel Türkçe Sözlük mastar (II) a. Sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mastar Tezgâhta, halının düz dokunmasını sağlayan araç.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mastar Davar memesi.Türkiye Türkçesi Ağızları S
mantıkça yüklem veya haber

mantıkça yüklem veya haber

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilim Terimleri Sözlüğü mantıkça yüklem veya haber "Gelen budur" veya "İyi olan budur" sözlerinde GRAMATİKAL HABER (Attribut grammatical) "bu" zamiri olduğu halde bu cümleler "Bu geldi" ve "Bu iyidir" değerinde olduğundan mantıkça, "Gelen" sözü yüklem, "iyi olan" sözü de haber sayılır. Bunlara DUYGUCA YÜKLEM veya HABER (Pr. ou Attr. pyshologique) de denir.
mantıkça özne

mantıkça özne

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilim Terimleri Sözlüğü mantıkça özne "Bu mektup benim tarafımdan yazıldı" söyleminde gramatikal özne ( GÖRÜNÜRDE ÖZNE veya ÖZNELİK, Sujet apparent ) "mektup" isede gerçek öznenin "ben" olduğu kolayca anlaşılır, buna MANTIKÇA ÖZNE denir."Bugün size gelen adam kardeşimdi" söyleminde gramatikal özne "adam" ise de mantıkçaözneyi "Bugün size gelen adam" kelime takımımeydana getirir.Gramer Terimleri Sözlüğü mantıkça özne bk. gramerce özne.