keyboard_arrow_down M – İktisat Terimleri Sözlüğü

meslekiçi eğitim

meslekiçi eğitim

Bu yazı sabitlenmiştir.
İktisat Terimleri Sözlüğü meslekiçi eğitim Niteliksiz veya deneyimsiz nitelikli çalışanların nitelikli veya deneyim sahibi çalışanlarla bir arada beceri ve verimliliklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla işçinin çalıştığı yerde planlanan, örgütlenen ve yapılan eğitim türü.
meslek, -ği

meslek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük meslek, -ği a. 1. Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş: “Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı.” -T. Buğra. 2. Uğraş. 3. fel. Öğreti. 4. fel. Dizge. 5. esk. Çığır, okul, ekol: Edebî meslekler.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü meslek, -ği uğraş.İktisat Teriml